MECH21 NBR NUTRING

ITEM ITEM NO. MECH CODE DIMENSION
NBR NUTRING MECH21 MECH21-003/2 3 x 8 x 3.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-003/4 3 x 10 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-004 4 x 10 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-004/1 4 x 12 x 5.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-004/2 4 x 12 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-004/3 4 x 10 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-004/4 4 x 7.5 x 3
NBR NUTRING MECH21 MECH21-004/5 4 x 10 x 4.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-004/6 4 x 10 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-005 5 x 11 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-005/2 5 x 11 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-005/3 5 x 10 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-005/4 5 x 10 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-005/5 5 x 9 x 2.4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-005/6 5 x 12 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-005/7 5 x 14 x 4.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-006 6 x 9 x 2
NBR NUTRING MECH21 MECH21-006/1 6 x 12 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-006/10 6 x 14 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-006/2 6 x 12 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-006/3 6 x 10 x 3
NBR NUTRING MECH21 MECH21-006/4 6 x 15 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-006/5 6 x 16 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-006/6 6 x 12 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-006/7 6,35 x 12,7 x 6,35
NBR NUTRING MECH21 MECH21-006/8 6 x 18 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-006/9 6 x 13 x 5.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-007 7 x 15 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-007/1 7 x 14 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-007/2 7 x 12.5 x 3.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-007/3 7 x 15 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-007/4 7 x 13 x 3,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-008 8 x 18 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-008/1 8 x 14 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-008/10 8 x 15 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-008/11 8 x 20 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-008/12 8 x 17 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-008/2 8 x 16 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-008/3 8 x 16 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-008/5 8 x 14 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-008/7 8 x 15 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-008/8 8 x 12 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-008/9 8 x 13 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-009 9 x 17 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-009/1 9 x 19 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-009/2 9 x 16 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-009/3 9 x 16 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-009/4 9 x 17 x 5.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010 10 x 20 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/10 10 x 15 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/11 10 x 16 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/12 10 x 16 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/13 10 x 20 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/14 10 x 22 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/16 10 x 14 x 3,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/17 10 x 20 x 6.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/18 10 x 26 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/2 10 x 18 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/3 10 x 28 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/4 10 x 18 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/5 10 x 22 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/6 10 x 16 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/7 10 x 25 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/8 10 x 25 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-010/9 10 x 26 x 9,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012 12 x 22 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/1 12 x 20 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/10 12 x 18 x 3
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/11 12 x 20 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/12 12 x 25 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/14 12 x 24 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/15 12 x 28 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/16 12 x 16 x 3
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/17 12 x 22 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/18 12,7 x 25,4 x 6,35
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/2 12 x 22 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/4 12 x 24 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/5 12 x 18 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/6 12 x 22 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/7 12 x 18 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/8 12 x 18 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-012/9 12 x 20 x 5,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-013/1 13 x 25 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014 14 x 24 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014/1 14 x 22 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014/10 14 x 32 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014/11 14 x 22 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014/2 14 x 22 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014/3 14 x 24 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014/4 14 x 28 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014/5 14 x 22 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014/6 14 x 20 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014/7 14 x 20 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014/8 14 x 20 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-014/9 14 x 22 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015 15 x 25 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/10 15 x 21 x 3,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/12 15 x 28 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/13 15 x 30 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/14 15.87 x 25.4 x 4.76
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/15 15 x 30 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/16 15 x 25 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/17 15 x 22 x 5,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/2 15 x 28 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/4 15 x 25 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/5 15 x 22 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/6 15 x 30 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/7 15 x 20 x 3
NBR NUTRING MECH21 MECH21-015/8 15 x 25 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016 16 x 26 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016/1 16 x 22 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016/10 16 x 25 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016/13 16 x 24 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016/14 16 x 22 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016/2 16 x 26 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016/4 16 x 32 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016/5 16 x 24 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016/6 16 x 22 x 3
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016/7 16 x 29 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016/8 16 x 26 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-016/9 16 x 22 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-017/1 17 x 32 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-017/2 17 x 25 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018 18 x 28 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/1 18 x 30 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/10 18 x 28 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/11 18 x 24 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/12 18 x 26 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/2 18 x 30 x 7.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/3 18 x 30 x 8.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/4 18 x 30 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/5 18 x 25 x 5,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/6 18 x 32 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/7 18 x 25 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/8 18 x 24 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-018/9 18 x 26 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-019/3 19 x 25 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-019/4 19,05 x 23,91 x 4,81
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020 20 x 30 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/1 20 x 28 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/10 20 x 25 x 3,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/11 20 x 30 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/12 20 x 26 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/14 20 x 27 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/15 20 x 36 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/16 20 x 40 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/17 20 x 32 x 7.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/18 20 x 32 x 11
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/19 20 x 35 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/2 20 x 30 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/3 20 x 30 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/4 20 x 35 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/5 20 x 40 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/6 20 x 32 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/7 20 x 36 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/8 20 x 28 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-020/9 20 x 25 x 3
NBR NUTRING MECH21 MECH21-022 22 x 32 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-022/1 22 x 32 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-022/11 22 x 30 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-022/4 22 x 34 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-022/5 22 x 30 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-022/6 22 x 42 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-022/7 22 x 34 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-022/8 22 x 32 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-022/9 22 x 40 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-024 24 x 34 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-024/1 24 x 32 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-024/2 24 x 40 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025 25 x 40 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/11 25 x 33 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/12 25 x 38 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/13 25,5 x 31 x 4,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/14 25 x 38 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/15 25 x 50 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/16 25 x 32 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/17 25 x 33 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/18 25 x 40 x 11
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/19 25 x 35 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/2 25 x 33 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/20 25 x 40 x 7.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/21 25 x 47 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/23 25 x 35 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/3 25 x 35 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/4 25 x 35 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/5 25 x 35 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/6 25 x 37 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/7 25 x 38 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/8 25 x 45 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-025/9 25 x 32 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-026/1 26 x 42 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-027 27 x 35 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-027/1 27 x 38 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-028 28 x 43 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-028/1 28 x 40 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-028/10 28 x 38 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-028/2 28 x 48 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-028/3 28 x 48 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-028/4 28 x 35 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-028/5 28 x 36 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-028/6 28 x 36 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-028/7 28 x 35.5 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-028/8 28 x 38 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-028/9 28 x 44 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030 30 x 45 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/1 30 x 40 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/10 30 x 37 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/11 30 x 38 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/12 30 x 47 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/2 30 x 42 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/3 30 x 50 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/4 30 x 50 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/5 30 x 40 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/6 30 x 40 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/7 30 x 38 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/8 30 x 38 x 5,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-030/9 30 x 40 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-031/2 31,5 x 41,5 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032 32 x 47 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032/1 32 x 40 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032/10 32 x 52 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032/11 32 x 44 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032/13 32 x 48 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032/3 32 x 42 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032/4 32 x 45 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032/5 32 x 50 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032/6 32 x 40 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032/7 32 x 40 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032/8 32 x 44 x 6,35
NBR NUTRING MECH21 MECH21-032/9 32 x 40 x 5,7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-033 33 x 43 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-034 34 x 44 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-035 35 x 50 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-035/2 35 x 45 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-035/3 35 x 55 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-035/4 35 x 55 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-035/5 35 x 43 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-035/6 35 x 52 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-035/7 35 x 45 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-035/8 35 x 47 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-035/9 35 x 50 x 7.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-036 36 x 51 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-036/1 36 x 51 x 7.1
NBR NUTRING MECH21 MECH21-036/2 36 x 50 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-036/3 36 x 46 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-036/4 36 x 48 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-036/5 36 x 46 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-036/6 36 x 48 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-036/7 36 x 46 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-038 38 x 52.5 x 9.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-038/1 38 x 55 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-038/2 38 x 58 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-038/3 38 x 50 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-038/4 38 x 50 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-038/5 38,1 x 50,1 x 6,35
NBR NUTRING MECH21 MECH21-038/6 38,1 x 50,8 x 7,14
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040 40 x 55 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/1 40 x 50 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/10 40 x 50 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/11 40 x 50 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/12 40 x 65 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/13 40 x 56 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/14 40 x 48 x 11
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/15 40 x 55 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/2 40 x 50 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/3 40 x 52 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/4 40 x 60 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/5 40 x 60 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/6 40 x 50 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/7 40 x 50 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/8 40 x 56 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-040/9 40 x 65 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-042/1 42 x 50 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-042/2 42 x 62 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-042/3 42 x 57 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-042/4 42 x 55 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-042/5 42 x 50 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-042/6 42 x 51 x 11
NBR NUTRING MECH21 MECH21-042/7 42 x 52 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-042/8 42 x 50 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-043 43 x 63 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-043/1 43 x 64 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-044 44 x 57 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045 45 x 60 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/1 45 x 55 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/10 45 x 63 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/11 45 x 58 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/12 45 x 56 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/2 45 x 57 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/3 45 x 63 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/4 45 x 65 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/5 45 x 65 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/6 45 x 70 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/7 45 x 55 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/8 45 x 53 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-045/9 45 x 53 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-047 47 x 65 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-048 48 x 63 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-048/1 48 x 60 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-048/2 48 x 68 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-048/3 48 x 58 x 6,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-048/4 48 x 68 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-048/5 48 x 60 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050 50 x 65 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/1 50 x 60 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/11 50 x 60 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/12 50 x 58 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/13 50 x 60 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/14 50 x 60 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/15 50 x 60 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/16 50 x 57 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/17 50.8 x 63.5 x 9.52
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/18 50 x 63 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/19 50 x 62 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/2 50 x 62 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/20 50 x 60 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/3 50 x 63 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/4 50 x 63 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/5 50 x 65 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/6 50 x 68 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/7 50 x 70 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/8 50 x 70 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-050/9 50 x 70 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-052 52 x 62 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-052/1 52 x 62 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-053/2 53 x 63 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-053/3 53 x 63 x 7,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-053/4 53 x 64 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-053/5 53 x 63 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-054 54 x 70 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-055 55 x 75 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-055/1 55 x 70 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-055/3 55 x 70 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-055/4 55 x 80 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-055/5 55 x 65 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-055/6 55 x 80 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-055/7 55 x 65 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-056 56 x 76 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-056/2 56 x 80 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-056/3 56 x 71 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-056/4 56 x 66 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-056/5 56 x 70 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-058/1 58 x 70 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-058/2 58 x 78 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-059 59 x 80 x 14
NBR NUTRING MECH21 MECH21-060 60 x 80 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-060/1 60 x 80 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-060/2 60 x 70 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-060/3 60 x 80 x 16
NBR NUTRING MECH21 MECH21-060/4 60 x 75 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-060/5 60 x 70 x 13
NBR NUTRING MECH21 MECH21-060/6 60 x 70 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-060/7 60 x 70 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-061 61 x 80 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-061/1 61 x 71 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-063 63 x 83 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-063/2 63 x 72 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-065 65 x 85 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-065/1 65 x 80 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-065/2 65 x 90 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-065/3 65 x 90 x 13
NBR NUTRING MECH21 MECH21-065/4 65 x 90 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-065/5 65 x 75 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-065/6 65 x 75 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-065/7 65 x 90 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-065/8 65 x 75 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-066 66 x 77 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-068 68 x 80 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-068/2 68 x 80 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-070 70 x 90 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-070/1 70 x 80 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-070/2 70 x 85 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-070/4 70 x 85 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-070/6 70 x 100 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-070/7 70 x 90 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-070/8 70 x 80 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-070/9 70 x 80 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-072 72 x 80 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-072/1 72 x 90 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-072/2 72 x 82 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-075 75 x 95 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-075/1 75 x 85 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-075/2 75 x 90 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-075/4 75 x 83 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-075/5 75 x 95 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-078 78 x 88 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-080 80 x 100 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-080/1 80 x 95 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-080/10 80 x 90 x 6
NBR NUTRING MECH21 MECH21-080/11 80 x 90 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-080/12 80 x 105 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-080/2 80 x 95 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-080/3 80 x 95 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-080/5 80 x 100 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-080/6 80 x 105 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-080/7 80 x 90 x 7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-080/8 80 x 100 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-082/1 82 x 92 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-082/2 82 x 108 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-083 83 x 103 x 14
NBR NUTRING MECH21 MECH21-084 84 x 103 x 14
NBR NUTRING MECH21 MECH21-085 85 x 105 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-085/2 85 x 100 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-085/3 85 x 95 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-085/4 85 x 105 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-085/5 85 x 105 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-085/7 85 x 110 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-085/8 85 x 100 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-086 86 x 105 x 16
NBR NUTRING MECH21 MECH21-090 90 x 110 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-090/13 90 x 100 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-090/2 90 x 100 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-090/3 90 x 110 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-090/4 90 x 110 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-090/5 90 x 112 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-090/6 90 x 115 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-090/8 90 x 105 x 7,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-090/9 90 x 100 x 4
NBR NUTRING MECH21 MECH21-092 92,1 x 111,1 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-095 95 x 103 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-095/2 95 x 115 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-095/3 95 x 115 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-095/4 95 x 120 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-095/5 95 x 125 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-095/6 95 x 110 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-100 100 x 125 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-100/1 100 x 120 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-100/2 100 x 120 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-100/3 100 x 130 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-100/4 100 x 120 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-100/5 100 x 110 x 5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-100/6 100 x 130 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-104 104.77 x 127 x 15.87
NBR NUTRING MECH21 MECH21-105 105 x 130 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-107 107 x 127,4 x 16
NBR NUTRING MECH21 MECH21-110 110 x 135 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-110/1 110 x 140 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-110/2 110 x 125 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-111 111,1 x 130,1 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-112 112 x 125 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-115 115 x 140 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-115/2 115 x 125 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-115/3 115 x 135 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-115/4 115 x 123 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-115/5 115 x 130 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-120 120 x 145 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-120/1 120 x 150 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-120/5 120 x 140 x 14
NBR NUTRING MECH21 MECH21-125 125 x 155 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-125/1 125 x 150 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-125/2 125 x 154 x 20
NBR NUTRING MECH21 MECH21-125/5 125 x 155 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-125/7 125 x 140 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-127/1 127 x 151 x 16
NBR NUTRING MECH21 MECH21-130 130 x 150 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-130/1 130 x 160 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-130/3 130 x 160 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-133 133,3 x 152,5 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-135 135 x 143 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-135/1 135 x 150 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-135/2 135 x 165 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-139 139,7 x 152,4 x 6,35
NBR NUTRING MECH21 MECH21-140 140 x 170 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-140/2 140 x 160 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-145 145 x 160 x 8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-145/1 145 x 170 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-145/2 145 x 175 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-145/3 145 x 165 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-150 150 x 180 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-150/4 150 x 180 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-152 152.4 x 177.8 x 19.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-155 155 x 163 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-155/1 155 x 175 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-160 160 x 190 x 22
NBR NUTRING MECH21 MECH21-160/1 160 x 180 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-160/3 160 x 195 x 17
NBR NUTRING MECH21 MECH21-160/4 160 x 168 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-160/6 160 x 169 x 13.5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-160/7 160 x 180 x 10
NBR NUTRING MECH21 MECH21-168 168 x 180 x 14
NBR NUTRING MECH21 MECH21-170 170 x 200 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-170/1 170 x 200 x 22
NBR NUTRING MECH21 MECH21-177 177.8 x 203.2 x 22.7
NBR NUTRING MECH21 MECH21-180 180 x 210 x 22
NBR NUTRING MECH21 MECH21-185 185 x 195 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-185/1 185 x 200 x 9
NBR NUTRING MECH21 MECH21-190 190 x 220 x 25
NBR NUTRING MECH21 MECH21-190/2 190 x 215 x 20
NBR NUTRING MECH21 MECH21-195 195 x 220 x 16
NBR NUTRING MECH21 MECH21-196 196.85 x 228.6 x 25.8
NBR NUTRING MECH21 MECH21-200 200 x 230 x 22
NBR NUTRING MECH21 MECH21-200/6 200 x 230 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-215 215 x 230 x 7,5
NBR NUTRING MECH21 MECH21-220 220 x 250 x 20
NBR NUTRING MECH21 MECH21-225 225 x 250 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-240 240 x 260 x 16
NBR NUTRING MECH21 MECH21-240/1 240 x 270 x 18
NBR NUTRING MECH21 MECH21-250/4 250 x 275 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-269 269 x 290 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-270/1 270 x 300 x 22
NBR NUTRING MECH21 MECH21-270/2 270 x 290 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-280 280 x 310 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-290/1 290 x 307 x 14
NBR NUTRING MECH21 MECH21-300/1 300 x 320 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-319 319 x 340 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-320 320 x 350 x 15
NBR NUTRING MECH21 MECH21-320/1 320 x 340 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-360 360 x 420 x 30
NBR NUTRING MECH21 MECH21-375 375 x 395 x 12
NBR NUTRING MECH21 MECH21-390 390 x 406 x 14
NBR NUTRING MECH21 MECH21-450 450 x 480 x 15

NBR NUTRING

Having been used very widely in hydraulic cylinders, NBR Nutring K21 can be used for piston and rod applications , with the height of both sealing lips equal. Produced with high performance NBR 90, our standard nutrings are also manufactured with FKM (viton) for special applications but, considereded as special production programme. Used safely up to 150 bar, our NBR Nutrings are suitable to be used between -30°C and 105°C continuously and at maximum 120°C in short periods. It should be noticed that the linear velocity over 0.5 m/second in the system will create the problem of hydrodynamic pressure.S, permisible gap values for NBR applications, are given inTable 4 These figures are maximum values and not recommended to use unless necessary. Our nutrings having one sided thin cross-section can be fitted easly by hand, but for the fitting of nutrings with thicker cross-section, special installation tools should be used. During fitting it is required to use a suitable grease or system oil and to keep the nutring sealing lips in safe away from sharp edges.

“For needs out of standard dimensions, please apply our costumer service.”

Member Testimonials

© Mech Spares Pvt. Ltd. All rights reserved.

Website Design by EWEBAC