MECH 21 NBR Nutring


ITEM ITEM NO. MECH CODE DIMENSION
U-RING MECH21 MECH21-003/2 3 X 8 X 3.5
U-RING MECH21 MECH21-003/4 3 X 10 X 6
U-RING MECH21 MECH21-004 4 X 10 X 5
U-RING MECH21 MECH21-004/1 4 X 12 X 5.5
U-RING MECH21 MECH21-004/2 4 X 12 X 4
U-RING MECH21 MECH21-004/3 4 X 10 X 4
U-RING MECH21 MECH21-004/4 4 X 7.5 X 3
U-RING MECH21 MECH21-004/5 4 X 10 X 4.5
U-RING MECH21 MECH21-004/6 4 X 10 X 6
U-RING MECH21 MECH21-005 5 X 11 X 7
U-RING MECH21 MECH21-005/2 5 X 11 X 5
U-RING MECH21 MECH21-005/3 5 X 10 X 4
U-RING MECH21 MECH21-005/4 5 X 10 X 5
U-RING MECH21 MECH21-005/5 5 X 9 X 2.4
U-RING MECH21 MECH21-005/6 5 X 12 X 5
U-RING MECH21 MECH21-005/7 5 X 14 X 4.5
U-RING MECH21 MECH21-006 6 X 9 X 2
U-RING MECH21 MECH21-006/1 6 X 12 X 6
U-RING MECH21 MECH21-006/10 6 X 14 X 6
U-RING MECH21 MECH21-006/2 6 X 12 X 7
U-RING MECH21 MECH21-006/3 6 X 10 X 3
U-RING MECH21 MECH21-006/4 6 X 15 X 5
U-RING MECH21 MECH21-006/5 6 X 16 X 6
U-RING MECH21 MECH21-006/6 6 X 12 X 4
U-RING MECH21 MECH21-006/7 6,35 X 12,7 X 6,35
U-RING MECH21 MECH21-006/8 6 X 18 X 8
U-RING MECH21 MECH21-006/9 6 X 13 X 5.5
U-RING MECH21 MECH21-007 7 X 15 X 5
U-RING MECH21 MECH21-007/1 7 X 14 X 7
U-RING MECH21 MECH21-007/2 7 X 12.5 X 3.5
U-RING MECH21 MECH21-007/3 7 X 15 X 7
U-RING MECH21 MECH21-007/4 7 X 13 X 3,5
U-RING MECH21 MECH21-008 8 X 18 X 8
U-RING MECH21 MECH21-008/1 8 X 14 X 6
U-RING MECH21 MECH21-008/10 8 X 15 X 6
U-RING MECH21 MECH21-008/11 8 X 20 X 8
U-RING MECH21 MECH21-008/12 8 X 17 X 6
U-RING MECH21 MECH21-008/2 8 X 16 X 6
U-RING MECH21 MECH21-008/3 8 X 16 X 8
U-RING MECH21 MECH21-008/5 8 X 14 X 4
U-RING MECH21 MECH21-008/7 8 X 15 X 8
U-RING MECH21 MECH21-008/8 8 X 12 X 5
U-RING MECH21 MECH21-008/9 8 X 13 X 7
U-RING MECH21 MECH21-009 9 X 17 X 6
U-RING MECH21 MECH21-009/1 9 X 19 X 6
U-RING MECH21 MECH21-009/2 9 X 16 X 4
U-RING MECH21 MECH21-009/3 9 X 16 X 7
U-RING MECH21 MECH21-009/4 9 X 17 X 5.5
U-RING MECH21 MECH21-010 10 X 20 X 8
U-RING MECH21 MECH21-010/10 10 X 15 X 4
U-RING MECH21 MECH21-010/11 10 X 16 X 6
U-RING MECH21 MECH21-010/12 10 X 16 X 5
U-RING MECH21 MECH21-010/13 10 X 20 X 7
U-RING MECH21 MECH21-010/14 10 X 22 X 9
U-RING MECH21 MECH21-010/16 10 X 14 X 3,5
U-RING MECH21 MECH21-010/17 10 X 20 X 6.5
U-RING MECH21 MECH21-010/18 10 X 26 X 8
U-RING MECH21 MECH21-010/2 10 X 18 X 8
U-RING MECH21 MECH21-010/3 10 X 28 X 10
U-RING MECH21 MECH21-010/4 10 X 18 X 6
U-RING MECH21 MECH21-010/5 10 X 22 X 8
U-RING MECH21 MECH21-010/6 10 X 16 X 4
U-RING MECH21 MECH21-010/7 10 X 25 X 8
U-RING MECH21 MECH21-010/8 10 X 25 X 10
U-RING MECH21 MECH21-010/9 10 X 26 X 9,5
U-RING MECH21 MECH21-012 12 X 22 X 8
U-RING MECH21 MECH21-012/1 12 X 20 X 8
U-RING MECH21 MECH21-012/10 12 X 18 X 3
U-RING MECH21 MECH21-012/11 12 X 20 X 5
U-RING MECH21 MECH21-012/12 12 X 25 X 8
U-RING MECH21 MECH21-012/14 12 X 24 X 6
U-RING MECH21 MECH21-012/15 12 X 28 X 10
U-RING MECH21 MECH21-012/16 12 X 16 X 3
U-RING MECH21 MECH21-012/17 12 X 22 X 7
U-RING MECH21 MECH21-012/18 12,7 X 25,4 X 6,35
U-RING MECH21 MECH21-012/2 12 X 22 X 6
U-RING MECH21 MECH21-012/4 12 X 24 X 10
U-RING MECH21 MECH21-012/5 12 X 18 X 6
U-RING MECH21 MECH21-012/6 12 X 22 X 5
U-RING MECH21 MECH21-012/7 12 X 18 X 4
U-RING MECH21 MECH21-012/8 12 X 18 X 5
U-RING MECH21 MECH21-012/9 12 X 20 X 5,5
U-RING MECH21 MECH21-013/1 13 X 25 X 8
U-RING MECH21 MECH21-014 14 X 24 X 8
U-RING MECH21 MECH21-014/1 14 X 22 X 5
U-RING MECH21 MECH21-014/10 14 X 32 X 8
U-RING MECH21 MECH21-014/11 14 X 22 X 6
U-RING MECH21 MECH21-014/2 14 X 22 X 12
U-RING MECH21 MECH21-014/3 14 X 24 X 6
U-RING MECH21 MECH21-014/4 14 X 28 X 10
U-RING MECH21 MECH21-014/5 14 X 22 X 8
U-RING MECH21 MECH21-014/6 14 X 20 X 5
U-RING MECH21 MECH21-014/7 14 X 20 X 6
U-RING MECH21 MECH21-014/8 14 X 20 X 4
U-RING MECH21 MECH21-014/9 14 X 22 X 4
U-RING MECH21 MECH21-015 15 X 25 X 8
U-RING MECH21 MECH21-015/10 15 X 21 X 3,5
U-RING MECH21 MECH21-015/12 15 X 28 X 10
U-RING MECH21 MECH21-015/13 15 X 30 X 10
U-RING MECH21 MECH21-015/14 15.87 X 25.4 X 4.76
U-RING MECH21 MECH21-015/15 15 X 30 X 8
U-RING MECH21 MECH21-015/16 15 X 25 X 6
U-RING MECH21 MECH21-015/17 15 X 22 X 5,5
U-RING MECH21 MECH21-015/2 15 X 28 X 8
U-RING MECH21 MECH21-015/4 15 X 25 X 5
U-RING MECH21 MECH21-015/5 15 X 22 X 4
U-RING MECH21 MECH21-015/6 15 X 30 X 6
U-RING MECH21 MECH21-015/7 15 X 20 X 3
U-RING MECH21 MECH21-015/8 15 X 25 X 10
U-RING MECH21 MECH21-016 16 X 26 X 8
U-RING MECH21 MECH21-016/1 16 X 22 X 5
U-RING MECH21 MECH21-016/10 16 X 25 X 5
U-RING MECH21 MECH21-016/13 16 X 24 X 6
U-RING MECH21 MECH21-016/14 16 X 22 X 10
U-RING MECH21 MECH21-016/2 16 X 26 X 6
U-RING MECH21 MECH21-016/4 16 X 32 X 10
U-RING MECH21 MECH21-016/5 16 X 24 X 4
U-RING MECH21 MECH21-016/6 16 X 22 X 3
U-RING MECH21 MECH21-016/7 16 X 29 X 6
U-RING MECH21 MECH21-016/8 16 X 26 X 5
U-RING MECH21 MECH21-016/9 16 X 22 X 4
U-RING MECH21 MECH21-017/1 17 X 32 X 10
U-RING MECH21 MECH21-017/2 17 X 25 X 4
U-RING MECH21 MECH21-018 18 X 28 X 8
U-RING MECH21 MECH21-018/1 18 X 30 X 6
U-RING MECH21 MECH21-018/10 18 X 28 X 6
U-RING MECH21 MECH21-018/11 18 X 24 X 8
U-RING MECH21 MECH21-018/12 18 X 26 X 4
U-RING MECH21 MECH21-018/2 18 X 30 X 7.5
U-RING MECH21 MECH21-018/3 18 X 30 X 8.5
U-RING MECH21 MECH21-018/4 18 X 30 X 10
U-RING MECH21 MECH21-018/5 18 X 25 X 5,5
U-RING MECH21 MECH21-018/6 18 X 32 X 7
U-RING MECH21 MECH21-018/7 18 X 25 X 5
U-RING MECH21 MECH21-018/8 18 X 24 X 4
U-RING MECH21 MECH21-018/9 18 X 26 X 5
U-RING MECH21 MECH21-019/3 19 X 25 X 6
U-RING MECH21 MECH21-019/4 19,05 X 23,91 X 4,81
U-RING MECH21 MECH21-020 20 X 30 X 8
U-RING MECH21 MECH21-020/1 20 X 28 X 5
U-RING MECH21 MECH21-020/10 20 X 25 X 3,5
U-RING MECH21 MECH21-020/11 20 X 30 X 4
U-RING MECH21 MECH21-020/12 20 X 26 X 6
U-RING MECH21 MECH21-020/14 20 X 27 X 6
U-RING MECH21 MECH21-020/15 20 X 36 X 10
U-RING MECH21 MECH21-020/16 20 X 40 X 12
U-RING MECH21 MECH21-020/17 20 X 32 X 7.5
U-RING MECH21 MECH21-020/18 20 X 32 X 11
U-RING MECH21 MECH21-020/19 20 X 35 X 12
U-RING MECH21 MECH21-020/2 20 X 30 X 6
U-RING MECH21 MECH21-020/3 20 X 30 X 10
U-RING MECH21 MECH21-020/4 20 X 35 X 10
U-RING MECH21 MECH21-020/5 20 X 40 X 10
U-RING MECH21 MECH21-020/6 20 X 32 X 5
U-RING MECH21 MECH21-020/7 20 X 36 X 8
U-RING MECH21 MECH21-020/8 20 X 28 X 4
U-RING MECH21 MECH21-020/9 20 X 25 X 3
U-RING MECH21 MECH21-022 22 X 32 X 8
U-RING MECH21 MECH21-022/1 22 X 32 X 7
U-RING MECH21 MECH21-022/11 22 X 30 X 5
U-RING MECH21 MECH21-022/4 22 X 34 X 6
U-RING MECH21 MECH21-022/5 22 X 30 X 6
U-RING MECH21 MECH21-022/6 22 X 42 X 10
U-RING MECH21 MECH21-022/7 22 X 34 X 10
U-RING MECH21 MECH21-022/8 22 X 32 X 6
U-RING MECH21 MECH21-022/9 22 X 40 X 10
U-RING MECH21 MECH21-024 24 X 34 X 5
U-RING MECH21 MECH21-024/1 24 X 32 X 4
U-RING MECH21 MECH21-024/2 24 X 40 X 8
U-RING MECH21 MECH21-025 25 X 40 X 10
U-RING MECH21 MECH21-025/11 25 X 33 X 4
U-RING MECH21 MECH21-025/12 25 X 38 X 7
U-RING MECH21 MECH21-025/13 25,5 X 31 X 4,5
U-RING MECH21 MECH21-025/14 25 X 38 X 10
U-RING MECH21 MECH21-025/15 25 X 50 X 12
U-RING MECH21 MECH21-025/16 25 X 32 X 4
U-RING MECH21 MECH21-025/17 25 X 33 X 7
U-RING MECH21 MECH21-025/18 25 X 40 X 11
U-RING MECH21 MECH21-025/19 25 X 35 X 6
U-RING MECH21 MECH21-025/2 25 X 33 X 5
U-RING MECH21 MECH21-025/20 25 X 40 X 7.5
U-RING MECH21 MECH21-025/21 25 X 47 X 7
U-RING MECH21 MECH21-025/23 25 X 35 X 10
U-RING MECH21 MECH21-025/3 25 X 35 X 5
U-RING MECH21 MECH21-025/4 25 X 35 X 7
U-RING MECH21 MECH21-025/5 25 X 35 X 8
U-RING MECH21 MECH21-025/6 25 X 37 X 7
U-RING MECH21 MECH21-025/7 25 X 38 X 9
U-RING MECH21 MECH21-025/8 25 X 45 X 10
U-RING MECH21 MECH21-025/9 25 X 32 X 7
U-RING MECH21 MECH21-026/1 26 X 42 X 8
U-RING MECH21 MECH21-027 27 X 35 X 4
U-RING MECH21 MECH21-027/1 27 X 38 X 6
U-RING MECH21 MECH21-028 28 X 43 X 10
U-RING MECH21 MECH21-028/1 28 X 40 X 10
U-RING MECH21 MECH21-028/10 28 X 38 X 5
U-RING MECH21 MECH21-028/2 28 X 48 X 10
U-RING MECH21 MECH21-028/3 28 X 48 X 12
U-RING MECH21 MECH21-028/4 28 X 35 X 6
U-RING MECH21 MECH21-028/5 28 X 36 X 6
U-RING MECH21 MECH21-028/6 28 X 36 X 5
U-RING MECH21 MECH21-028/7 28 X 35.5 X 5
U-RING MECH21 MECH21-028/8 28 X 38 X 10
U-RING MECH21 MECH21-028/9 28 X 44 X 8
U-RING MECH21 MECH21-030 30 X 45 X 10
U-RING MECH21 MECH21-030/1 30 X 40 X 10
U-RING MECH21 MECH21-030/10 30 X 37 X 8
U-RING MECH21 MECH21-030/11 30 X 38 X 10
U-RING MECH21 MECH21-030/12 30 X 47 X 10
U-RING MECH21 MECH21-030/2 30 X 42 X 10
U-RING MECH21 MECH21-030/3 30 X 50 X 10
U-RING MECH21 MECH21-030/4 30 X 50 X 12
U-RING MECH21 MECH21-030/5 30 X 40 X 5
U-RING MECH21 MECH21-030/6 30 X 40 X 7
U-RING MECH21 MECH21-030/7 30 X 38 X 4
U-RING MECH21 MECH21-030/8 30 X 38 X 5,5
U-RING MECH21 MECH21-030/9 30 X 40 X 6
U-RING MECH21 MECH21-031/2 31,5 X 41,5 X 6
U-RING MECH21 MECH21-032 32 X 47 X 10
U-RING MECH21 MECH21-032/1 32 X 40 X 8
U-RING MECH21 MECH21-032/10 32 X 52 X 10
U-RING MECH21 MECH21-032/11 32 X 44 X 6
U-RING MECH21 MECH21-032/13 32 X 48 X 10
U-RING MECH21 MECH21-032/3 32 X 42 X 6
U-RING MECH21 MECH21-032/4 32 X 45 X 10
U-RING MECH21 MECH21-032/5 32 X 50 X 12
U-RING MECH21 MECH21-032/6 32 X 40 X 4
U-RING MECH21 MECH21-032/7 32 X 40 X 5
U-RING MECH21 MECH21-032/8 32 X 44 X 6,35
U-RING MECH21 MECH21-032/9 32 X 40 X 5,7
U-RING MECH21 MECH21-033 33 X 43 X 6
U-RING MECH21 MECH21-034 34 X 44 X 5
U-RING MECH21 MECH21-035 35 X 50 X 10
U-RING MECH21 MECH21-035/2 35 X 45 X 10
U-RING MECH21 MECH21-035/3 35 X 55 X 10
U-RING MECH21 MECH21-035/4 35 X 55 X 12
U-RING MECH21 MECH21-035/5 35 X 43 X 6
U-RING MECH21 MECH21-035/6 35 X 52 X 12
U-RING MECH21 MECH21-035/7 35 X 45 X 6
U-RING MECH21 MECH21-035/8 35 X 47 X 6
U-RING MECH21 MECH21-035/9 35 X 50 X 7.5
U-RING MECH21 MECH21-036 36 X 51 X 10
U-RING MECH21 MECH21-036/1 36 X 51 X 7.1
U-RING MECH21 MECH21-036/2 36 X 50 X 8
U-RING MECH21 MECH21-036/3 36 X 46 X 7
U-RING MECH21 MECH21-036/4 36 X 48 X 6
U-RING MECH21 MECH21-036/5 36 X 46 X 6
U-RING MECH21 MECH21-036/6 36 X 48 X 10
U-RING MECH21 MECH21-036/7 36 X 46 X 5
U-RING MECH21 MECH21-038 38 X 52.5 X 9.5
U-RING MECH21 MECH21-038/1 38 X 55 X 10
U-RING MECH21 MECH21-038/2 38 X 58 X 10
U-RING MECH21 MECH21-038/3 38 X 50 X 6
U-RING MECH21 MECH21-038/4 38 X 50 X 10
U-RING MECH21 MECH21-038/5 38,1 X 50,1 X 6,35
U-RING MECH21 MECH21-038/6 38,1 X 50,8 X 7,14
U-RING MECH21 MECH21-040 40 X 55 X 10
U-RING MECH21 MECH21-040/1 40 X 50 X 6
U-RING MECH21 MECH21-040/10 40 X 50 X 5
U-RING MECH21 MECH21-040/11 40 X 50 X 8
U-RING MECH21 MECH21-040/12 40 X 65 X 10
U-RING MECH21 MECH21-040/13 40 X 56 X 8
U-RING MECH21 MECH21-040/14 40 X 48 X 11
U-RING MECH21 MECH21-040/15 40 X 55 X 7
U-RING MECH21 MECH21-040/2 40 X 50 X 10
U-RING MECH21 MECH21-040/3 40 X 52 X 12
U-RING MECH21 MECH21-040/4 40 X 60 X 10
U-RING MECH21 MECH21-040/5 40 X 60 X 12
U-RING MECH21 MECH21-040/6 40 X 50 X 9
U-RING MECH21 MECH21-040/7 40 X 50 X 7
U-RING MECH21 MECH21-040/8 40 X 56 X 10
U-RING MECH21 MECH21-040/9 40 X 65 X 15
U-RING MECH21 MECH21-042/1 42 X 50 X 5
U-RING MECH21 MECH21-042/2 42 X 62 X 12
U-RING MECH21 MECH21-042/3 42 X 57 X 8
U-RING MECH21 MECH21-042/4 42 X 55 X 8
U-RING MECH21 MECH21-042/5 42 X 50 X 8
U-RING MECH21 MECH21-042/6 42 X 51 X 11
U-RING MECH21 MECH21-042/7 42 X 52 X 10
U-RING MECH21 MECH21-042/8 42 X 50 X 6
U-RING MECH21 MECH21-043 43 X 63 X 10
U-RING MECH21 MECH21-043/1 43 X 64 X 15
U-RING MECH21 MECH21-044 44 X 57 X 9
U-RING MECH21 MECH21-045 45 X 60 X 10
U-RING MECH21 MECH21-045/1 45 X 55 X 10
U-RING MECH21 MECH21-045/10 45 X 63 X 10
U-RING MECH21 MECH21-045/11 45 X 58 X 10
U-RING MECH21 MECH21-045/12 45 X 56 X 7
U-RING MECH21 MECH21-045/2 45 X 57 X 6
U-RING MECH21 MECH21-045/3 45 X 63 X 12
U-RING MECH21 MECH21-045/4 45 X 65 X 10
U-RING MECH21 MECH21-045/5 45 X 65 X 12
U-RING MECH21 MECH21-045/6 45 X 70 X 12
U-RING MECH21 MECH21-045/7 45 X 55 X 6
U-RING MECH21 MECH21-045/8 45 X 53 X 7
U-RING MECH21 MECH21-045/9 45 X 53 X 8
U-RING MECH21 MECH21-047 47 X 65 X 12
U-RING MECH21 MECH21-048 48 X 63 X 12
U-RING MECH21 MECH21-048/1 48 X 60 X 9
U-RING MECH21 MECH21-048/2 48 X 68 X 12
U-RING MECH21 MECH21-048/3 48 X 58 X 6,5
U-RING MECH21 MECH21-048/4 48 X 68 X 10
U-RING MECH21 MECH21-048/5 48 X 60 X 6
U-RING MECH21 MECH21-050 50 X 65 X 10
U-RING MECH21 MECH21-050/1 50 X 60 X 10
U-RING MECH21 MECH21-050/11 50 X 60 X 8
U-RING MECH21 MECH21-050/12 50 X 58 X 8
U-RING MECH21 MECH21-050/13 50 X 60 X 6
U-RING MECH21 MECH21-050/14 50 X 60 X 12
U-RING MECH21 MECH21-050/15 50 X 60 X 7
U-RING MECH21 MECH21-050/16 50 X 57 X 10
U-RING MECH21 MECH21-050/17 50.8 X 63.5 X 9.52
U-RING MECH21 MECH21-050/18 50 X 63 X 6
U-RING MECH21 MECH21-050/19 50 X 62 X 6
U-RING MECH21 MECH21-050/2 50 X 62 X 9
U-RING MECH21 MECH21-050/20 50 X 60 X 5
U-RING MECH21 MECH21-050/3 50 X 63 X 8
U-RING MECH21 MECH21-050/4 50 X 63 X 9
U-RING MECH21 MECH21-050/5 50 X 65 X 12
U-RING MECH21 MECH21-050/6 50 X 68 X 12
U-RING MECH21 MECH21-050/7 50 X 70 X 8
U-RING MECH21 MECH21-050/8 50 X 70 X 10
U-RING MECH21 MECH21-050/9 50 X 70 X 12
U-RING MECH21 MECH21-052 52 X 62 X 12
U-RING MECH21 MECH21-052/1 52 X 62 X 6
U-RING MECH21 MECH21-053/2 53 X 63 X 12
U-RING MECH21 MECH21-053/3 53 X 63 X 7,5
U-RING MECH21 MECH21-053/4 53 X 64 X 5
U-RING MECH21 MECH21-053/5 53 X 63 X 6
U-RING MECH21 MECH21-054 54 X 70 X 8
U-RING MECH21 MECH21-055 55 X 75 X 12
U-RING MECH21 MECH21-055/1 55 X 70 X 10
U-RING MECH21 MECH21-055/3 55 X 70 X 12
U-RING MECH21 MECH21-055/4 55 X 80 X 15
U-RING MECH21 MECH21-055/5 55 X 65 X 12
U-RING MECH21 MECH21-055/6 55 X 80 X 12
U-RING MECH21 MECH21-055/7 55 X 65 X 5
U-RING MECH21 MECH21-056 56 X 76 X 12
U-RING MECH21 MECH21-056/2 56 X 80 X 15
U-RING MECH21 MECH21-056/3 56 X 71 X 10
U-RING MECH21 MECH21-056/4 56 X 66 X 5
U-RING MECH21 MECH21-056/5 56 X 70 X 12
U-RING MECH21 MECH21-058/1 58 X 70 X 6
U-RING MECH21 MECH21-058/2 58 X 78 X 12
U-RING MECH21 MECH21-059 59 X 80 X 14
U-RING MECH21 MECH21-060 60 X 80 X 12
U-RING MECH21 MECH21-060/1 60 X 80 X 10
U-RING MECH21 MECH21-060/2 60 X 70 X 12
U-RING MECH21 MECH21-060/3 60 X 80 X 16
U-RING MECH21 MECH21-060/4 60 X 75 X 12
U-RING MECH21 MECH21-060/5 60 X 70 X 13
U-RING MECH21 MECH21-060/6 60 X 70 X 6
U-RING MECH21 MECH21-060/7 60 X 70 X 7
U-RING MECH21 MECH21-061 61 X 80 X 12
U-RING MECH21 MECH21-061/1 61 X 71 X 6
U-RING MECH21 MECH21-063 63 X 83 X 12
U-RING MECH21 MECH21-063/2 63 X 72 X 6
U-RING MECH21 MECH21-065 65 X 85 X 12
U-RING MECH21 MECH21-065/1 65 X 80 X 12
U-RING MECH21 MECH21-065/2 65 X 90 X 8
U-RING MECH21 MECH21-065/3 65 X 90 X 13
U-RING MECH21 MECH21-065/4 65 X 90 X 15
U-RING MECH21 MECH21-065/5 65 X 75 X 10
U-RING MECH21 MECH21-065/6 65 X 75 X 6
U-RING MECH21 MECH21-065/7 65 X 90 X 12
U-RING MECH21 MECH21-065/8 65 X 75 X 12
U-RING MECH21 MECH21-066 66 X 77 X 6
U-RING MECH21 MECH21-068 68 X 80 X 12
U-RING MECH21 MECH21-068/2 68 X 80 X 10
U-RING MECH21 MECH21-070 70 X 90 X 12
U-RING MECH21 MECH21-070/1 70 X 80 X 12
U-RING MECH21 MECH21-070/2 70 X 85 X 8
U-RING MECH21 MECH21-070/4 70 X 85 X 12
U-RING MECH21 MECH21-070/6 70 X 100 X 15
U-RING MECH21 MECH21-070/7 70 X 90 X 10
U-RING MECH21 MECH21-070/8 70 X 80 X 7
U-RING MECH21 MECH21-070/9 70 X 80 X 6
U-RING MECH21 MECH21-072 72 X 80 X 10
U-RING MECH21 MECH21-072/1 72 X 90 X 10
U-RING MECH21 MECH21-072/2 72 X 82 X 5
U-RING MECH21 MECH21-075 75 X 95 X 12
U-RING MECH21 MECH21-075/1 75 X 85 X 12
U-RING MECH21 MECH21-075/2 75 X 90 X 12
U-RING MECH21 MECH21-075/4 75 X 83 X 12
U-RING MECH21 MECH21-075/5 75 X 95 X 10
U-RING MECH21 MECH21-078 78 X 88 X 5
U-RING MECH21 MECH21-080 80 X 100 X 12
U-RING MECH21 MECH21-080/1 80 X 95 X 8
U-RING MECH21 MECH21-080/10 80 X 90 X 6
U-RING MECH21 MECH21-080/11 80 X 90 X 5
U-RING MECH21 MECH21-080/12 80 X 105 X 12
U-RING MECH21 MECH21-080/2 80 X 95 X 9
U-RING MECH21 MECH21-080/3 80 X 95 X 12
U-RING MECH21 MECH21-080/5 80 X 100 X 10
U-RING MECH21 MECH21-080/6 80 X 105 X 15
U-RING MECH21 MECH21-080/7 80 X 90 X 7
U-RING MECH21 MECH21-080/8 80 X 100 X 15
U-RING MECH21 MECH21-082/1 82 X 92 X 10
U-RING MECH21 MECH21-082/2 82 X 108 X 12
U-RING MECH21 MECH21-083 83 X 103 X 14
U-RING MECH21 MECH21-084 84 X 103 X 14
U-RING MECH21 MECH21-085 85 X 105 X 12
U-RING MECH21 MECH21-085/2 85 X 100 X 12
U-RING MECH21 MECH21-085/3  85 X 95 X 9
U-RING MECH21 MECH21-085/4 85 X 105 X 15
U-RING MECH21 MECH21-085/5 85 X 105 X 10
U-RING MECH21 MECH21-085/7 85 X 110 X 15
U-RING MECH21 MECH21-085/8 85 X 100 X 9
U-RING MECH21 MECH21-086 86 X 105 X 16
U-RING MECH21 MECH21-090 90 X 110 X 12
U-RING MECH21 MECH21-090/13 90 X 100 X 5
U-RING MECH21 MECH21-090/2 90 X 100 X 8
U-RING MECH21 MECH21-090/3 90 X 110 X 10
U-RING MECH21 MECH21-090/4 90 X 110 X 15
U-RING MECH21 MECH21-090/5 90 X 112 X 12
U-RING MECH21 MECH21-090/6 90 X 115 X 12
U-RING MECH21 MECH21-090/8 90 X 105 X 7,5
U-RING MECH21 MECH21-090/9 90 X 100 X 4
U-RING MECH21 MECH21-092 92,1 X 111,1 X 15
U-RING MECH21 MECH21-095 95 X 103 X 12
U-RING MECH21 MECH21-095/2 95 X 115 X 12
U-RING MECH21 MECH21-095/3 95 X 115 X 15
U-RING MECH21 MECH21-095/4 95 X 120 X 12
U-RING MECH21 MECH21-095/5 95 X 125 X 15
U-RING MECH21 MECH21-095/6 95 X 110 X 9
U-RING MECH21 MECH21-100 100 X 125 X 15
U-RING MECH21 MECH21-100/1 100 X 120 X 12
U-RING MECH21 MECH21-100/2 100 X 120 X 15
U-RING MECH21 MECH21-100/3 100 X 130 X 18
U-RING MECH21 MECH21-100/4 100 X 120 X 10
U-RING MECH21 MECH21-100/5 100 X 110 X 5
U-RING MECH21 MECH21-100/6 100 X 130 X 15
U-RING MECH21 MECH21-104 104.77 X 127 X 15.87
U-RING MECH21 MECH21-105 105 X 130 X 15
U-RING MECH21 MECH21-107 107 X 127,4 X 16
U-RING MECH21 MECH21-110 110 X 135 X 18
U-RING MECH21 MECH21-110/1 110 X 140 X 18
U-RING MECH21 MECH21-110/2 110 X 125 X 12
U-RING MECH21 MECH21-111 111,1 X 130,1 X 15
U-RING MECH21 MECH21-112 112 X 125 X 9
U-RING MECH21 MECH21-115 115 X 140 X 18
U-RING MECH21 MECH21-115/2 115 X 125 X 8
U-RING MECH21 MECH21-115/3 115 X 135 X 15
U-RING MECH21 MECH21-115/4 115 X 123 X 12
U-RING MECH21 MECH21-115/5 115 X 130 X 10
U-RING MECH21 MECH21-120 120 X 145 X 18
U-RING MECH21 MECH21-120/1 120 X 150 X 15
U-RING MECH21 MECH21-120/5 120 X 140 X 14
U-RING MECH21 MECH21-125 125 X 155 X 18
U-RING MECH21 MECH21-125/1 125 X 150 X 18
U-RING MECH21 MECH21-125/2 125 X 154 X 20
U-RING MECH21 MECH21-125/5 125 X 155 X 15
U-RING MECH21 MECH21-125/7 125 X 140 X 9
U-RING MECH21 MECH21-127/1 127 X 151 X 16
U-RING MECH21 MECH21-130 130 X 150 X 15
U-RING MECH21 MECH21-130/1 130 X 160 X 18
U-RING MECH21 MECH21-130/3 130 X 160 X 15
U-RING MECH21 MECH21-133 133,3 X 152,5 X 15
U-RING MECH21 MECH21-135 135 X 143 X 12
U-RING MECH21 MECH21-135/1 135 X 150 X 15
U-RING MECH21 MECH21-135/2 135 X 165 X 15
U-RING MECH21 MECH21-139 139,7 X 152,4 X 6,35
U-RING MECH21 MECH21-140 140 X 170 X 18
U-RING MECH21 MECH21-140/2 140 X 160 X 8
U-RING MECH21 MECH21-145 145 X 160 X 8
U-RING MECH21 MECH21-145/1 145 X 170 X 18
U-RING MECH21 MECH21-145/2 145 X 175 X 18
U-RING MECH21 MECH21-145/3 145 X 165 X 15
U-RING MECH21 MECH21-150 150 X 180 X 18
U-RING MECH21 MECH21-150/4 150 X 180 X 15
U-RING MECH21 MECH21-152 152.4 X 177.8 X 19.5
U-RING MECH21 MECH21-155 155 X 163 X 12
U-RING MECH21 MECH21-155/1 155 X 175 X 15
U-RING MECH21 MECH21-160 160 X 190 X 22
U-RING MECH21 MECH21-160/1 160 X 180 X 15
U-RING MECH21 MECH21-160/3 160 X 195 X 17
U-RING MECH21 MECH21-160/4 160 X 168 X 12
U-RING MECH21 MECH21-160/6 160 X 169 X 13.5
U-RING MECH21 MECH21-160/7 160 X 180 X 10
U-RING MECH21 MECH21-168 168 X 180 X 14
U-RING MECH21 MECH21-170 170 X 200 X 15
U-RING MECH21 MECH21-170/1 170 X 200 X 22
U-RING MECH21 MECH21-177 177.8 X 203.2 X 22.7
U-RING MECH21 MECH21-180 180 X 210 X 22
U-RING MECH21 MECH21-185 185 X 195 X 12
U-RING MECH21 MECH21-185/1 185 X 200 X 9
U-RING MECH21 MECH21-190 190 X 220 X 25
U-RING MECH21 MECH21-190/2 190 X 215 X 20
U-RING MECH21 MECH21-195 195 X 220 X 16
U-RING MECH21 MECH21-196 196.85 X 228.6 X 25.8
U-RING MECH21 MECH21-200 200 X 230 X 22
U-RING MECH21 MECH21-200/6 200 X 230 X 15
U-RING MECH21 MECH21-215 215 X 230 X 7,5
U-RING MECH21 MECH21-220 220 X 250 X 20
U-RING MECH21 MECH21-225 225 X 250 X 18
U-RING MECH21 MECH21-240 240 X 260 X 16
U-RING MECH21 MECH21-240/1 240 X 270 X 18
U-RING MECH21 MECH21-250/4 250 X 275 X 12
U-RING MECH21 MECH21-269 269 X 290 X 12
U-RING MECH21 MECH21-270/1 270 X 300 X 22
U-RING MECH21 MECH21-270/2 270 X 290 X 12
U-RING MECH21 MECH21-280 280 X 310 X 15
U-RING MECH21 MECH21-290/1 290 X 307 X 14
U-RING MECH21 MECH21-300/1 300 X 320 X 15
U-RING MECH21 MECH21-319 319 X 340 X 12
U-RING MECH21 MECH21-320 320 X 350 X 15
U-RING MECH21 MECH21-320/1 320 X 340 X 12
U-RING MECH21 MECH21-360 360 X 420 X 30
U-RING MECH21 MECH21-375 375 X 395 X 12
U-RING MECH21 MECH21-390 390 X 406 X 14
U-RING MECH21 MECH21-450 450 X 480 X 15

NBR NUTRING

Having been used very widely in hydraulic cylinders, NBR Nutring MECH21 can be used for piston and rod applications , with the height of both sealing lips equal.Produced with high performance NBR 90, our standard nutrings are also manufactured with FKM (viton) for special applications but, considereded as special production programme.Used safely up to 150 bar, our NBR Nutrings are suitable to be used between -30°C and 105°C continuously and at maximum 120°C in short periods. It should be noticed that the linear velocity over 0.5 m/second in the system will create the problem of hydrodynamic pressure.S, permisible gap values for NBR applications, are given in Table 4 These figures are maximum values and not recommended to use unless necessary.Our nutrings having one sided thin cross-section can be fitted easly by hand, but for the fitting of nutrings with thicker cross-section, special installation tools should be used. During fitting it is required to use a suitable grease or system oil and to keep the nutring sealing lips in safe away from sharp edges.

"For needs out of standard dimensions, please apply our costumer service."


Operating Conditions

Media

Mineral oils ( DIN 51524 ) HFA,HFB,HFC Hydraulic oils

Temperature

-30 °C + 105 °C

Working Pressure

< 150 Bar

Linear Velocity

< 0.5 m/sn

Surface Roughness

diameter d

Tolerances to be applied D/d

d < 80

H9/f8

80 < d < 120

H8/f8

120 < d < 200

H8/f7

d > 200

H7/f7

Surface Roughness

 

Ra

Rt

Sliding Surface

< 0.3   m

< 3   m

Surface of Housing

< 1.8   m

< 10  m

Slides of Housing

< 3   m

< 16  m

Member Testimonials

© Mech Spares Pvt. Ltd. All rights reserved.

Website Design by EWEBAC